Her dansın, onu diğer danslardan ayıran bir karakteri vardır. İki Boyutta Dans/Dance in 2D projesi, bu farklılığa vurgu yaparak, çok boyutlu bir olgu olan dansı iki boyut ile ifade etmeyi amaçlamaktadır. 

 

Her dansı, kendi karakterini de koruyarak görselleştirmek için dansların en karakteristik figürlerini temel alarak, bu figürlerin izdüşümleri ile birer desen elde etmek amaçlanmıştır.

 

Dansçı seçilen dansların temel hareketlerini icra ederken, Kinect sensörü yardımıyla dansçının vücudundaki belirli noktaların, performans süresince taradığı alanlar kaydedilmiş ve elde edilen veri, görüntü işleme ve 3 boyutlu modelleme yazılımları ile işlenerek iki boyutlu hale getirilmiştir. 

Bu proje, Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı dahilinde, Ekmel Ertan tarafından verilen VCD546 dersi için hazırlanmıştır.